عبدالله

وزارت داخله: سرگروه یک باند رهزنان در کابل بازداشت شد

neshananews

29 June 2020

وزارت امور داخله از بازداشت سرگروه یکی از باندهای رهزنان مسلح در کابل خبر می‌دهد. این باند در بیش‌تر رویداد قتل، دزدی‌های مسلحانه و برهم زدن نظم شهری در پایتخت متهم است.

در خبرنامۀ وزارت امور داخله که امروز (دوشنبه، نهم سرطان) نشر شد، آمده است: «کارمندان پولیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت این جنایت‌کار را از ساحۀ بهارستان از مربوطات ناحیۀ دوم شهر کابل پس از یک درگیری در حالت زخمی، بازداشت کرده‌اند.» خبرنامه می‌افزاید که فرد بازداشت شده عبیدالله نام دارد و مشهور به «بچۀ قباد» است.

نام او قبلاً در فهرست افراد مظنون ثبت است و از مدت‌ها به این‌سو، زیر تعقیب پولیس قرار داشته است. مسوولان وزارت امور داخله خاطرنشان می‌سازند که این «جنایت‌کار» و اعضای گروه‌اش در چندین قضیۀ قتل، دزدی‌های مسلحانه و برهم زدن امن و نظم عامه و آزار و اذیت مردم در شهر کابل دست داشته‌اند.

این درحالی است که با قرنطینه شدن شهرها و افزایش بی‌کاری در کشور، میزان رهزنی‌های مسلحانه در پایتخت افزایش یافته است. هر از چند گاهی دزدان مسلح کسیۀ رهگذران را با استفاده از زور سلاح خالی می‌کنند. تلاش‌های پولیس کابل نیز در بازداشت این رهزنان مسلح ناکام بوده است.