زندانیان طالبان

وزارت داخله: صدها زندانی رهاشدۀ طالبان به میدان جنگ برگشته‌اند

neshananews

10 November 2020

وزارت امور داخله می‌گوید که دست‌کم 580 زندانی رها شدۀ طالبان به میدان جنگ برگشته و سرگرم درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله امروز (سه‌شنبه، 20 عقرب) در یک نوار تصویری می‌گوید  که این جنگ‌جویان طالبان اکنون سرگرم درگیری با نیروهای امنیتی هستند. آقای آرین می‌افزاید که بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی کشور، دست‌کم 580 زندانی رها شدۀ طالبان در حال حاضر در میدان جنگ حضور دارند. سخنگوی وزارت امور داخله خاطرنشان می‌سازد که این جنگ‌جویان بخشی از پنج هزار زندانی رها شدۀ طالبان هستند که ماه‌های پیش از زندان‌های دولت افغانستان آزاد شده‌اند.

این در حالی است که گروه طالبان تعهد کرده‌اند که زندانیان رها شدۀ این گروه به جنگ باز نخواهند گشت. این پنج هزار زندانی بر اساس موافقت‌نامۀ صلح میان امریکا و گروه طالبان از آن چه نشان دادن حُسن نیت در روند صلح خوانده می‌شد، از زندان‌های حکومت آزاد شدند.