وزارت صلح

وزارت دولت در امور صلح: تلاش جامعۀ جهانی برای کاهش خشونت‌ها باید افزایش یابد

neshananews

01 February 2021

وزارت دولت در امور صلح از جامعۀ جهانی می‌خواهد تا برای کاهش خشونت‌های مسلحانه و توقف حمله‌های هدف‌مند در کشور تلاش‌ها را افزایش دهند.

این وزارت امروز (دوشنبه، سیزدهم دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که همزمان با آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر، خشونت‌ها و حمله‌های هدف‌مند در کشور بار دیگری شدت گرفته است. خبرنامۀ این وزارت می‌افزاید که این خشونت‌ها تأثیرات مخربی بر روند صلح خواهد گذاشت و از این‌رو طالبان باید خشونت‌های جاری در کشور را کاهش دهند.

وزارت دولت در امور صلح همچنان از جامعۀ جهانی می‌خواهد که روی کاهش خشونت‌ها در افغانستان تمرکز کنند و برای پایان درگیری‌ها و حمله‌های هدف‌مند در کشور تلاش بیشتری به خرج دهند.

خبرنامۀ این وزارت پس از آن منتشر می‌شود که بامداد امروز موتر حامل خوشحال نبی‌زاده، رییس دفتر وزیر دولت در امور صلح آماج یک حملۀ انفجاری قرار گرفته است. این حملۀ هدف‌مند یک روز پس از آن به وقوع پیوست که نماینده‌گان دیپلماتیک کشورهای غربی در یک اعلامیۀ مشترکی خواهان پایان حمله‌های هدف‌مند در افغانستان شده‌اند.