ناجیه انوری

وزارت دولت در امور صلح: طالبان از رهایی اسیران حکومت اطمینان دهد

neshananews

10 September 2020

وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید که طالبان باید پیش از انتقال شش زندانی خطرناک این گروه به قطر، از رهایی کامل اسیران نیروهای امنیتی کشور به مردم اطمینان بدهند.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز (پنج‌شنبه،20 سنبله) صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید، آماده‌گی‌ها برای انتقال شش زندانی خطرناک گروه طالبان از کابل به دوحه جریان دارد. خانم انوری می‌افزاید که پیش از انتقال این زندانیان، گروه طالبان می‌بایست از رهایی کامل اسیران نیروهای امنیتی کشور که نزد آنان زندانی هستند به مردم اطمینان بدهند.

 زندانیان باقی‌ماندۀ طالبان نزد دولت افغانستان شش عضو خطرناک این گروه را شامل می‌شوند که به دلیل مخالفت برخی از کشورهای متحد دولت از جمله فرانسه و آسترالیا با رهایی آنان، تاکنون در بند حکومت نگه‌داشته شده‌اند.

بر اساس تفاهم حکومت افغانستان با کشورهای یاد شده، این شش زندانی پس از رهایی می‌بایست به قطر منتقل شوند در حالی که اجازۀ بازگشت به افغانستان و سفر به سایر کشورها را نخواهند داشت.

سخنگوی وزارت دولت در امور صلح همچنان تأکید می‌کند که آجندای نخستین دیدار هیأت دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه مشخص شده است و برقراری آتش‌بس سرتاسری نخستین موضوع بحث در این نشست خواهد بود.

این در حالی است که میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور دیروز با انتقاد از غیابت مجلس در موضوع‌های مربوط به صلح تأکید کرده است که حتا اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت نیز از آجندای گفت‌وگو با طالبان اطلاع ندارد.