فابریکه بسته بندی لبنیات

وزارت زراعت: بزرگ‌ترین فابریکۀ بسته‌بندی لبنیات در کابل به بهره‌برداری نزدیک شده است

neshananews

20 October 2020

وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور می‌گوید که فابریکه‌یی با ظرفیت بسته‌بندی روزانه 40 هزار لیتر شیر در شهر کابل به بهره‌برداری نزدیک شده است. این بزرگ‌ترین فابریکۀ بسته‌بندی لبنیات در کشور است.

وزارت زراعت امروز (سه‌شنبه، 29 میزان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که 85درصد از کار اعمار این فابریکه تکمیل شده است. خبرنامه می‌افزاید که این فابریکه ظرفیت بسته‌بندی بیش از 40 هزار لیتر شیر را در روز دارد و یکی از بزرگ‌ترین فابریکه‌های پروسس لبنیات در کشور شمرده می‌شود.

بر اساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور قرار است لبنیات از ولایت‌های اطراف کابل در این فابریکه گردآوری و با معیارهای بین‌المللی بسته‌بندی شود.

این پروژه از سوی صندوق بین‌المللی انکشاف زراعت تمویل می‌شود. بخش عمدۀ اقلام صادراتی افغانستان را محصولات حیوانی شکل می‌دهد، اما زیربناهای لازم برای بسته‌بندی معیاری این محصولات تاکنون ایجاد نشده است.