شالیزار برنج

وزارت زراعت: حاصلات برنج امسال 15 درصد افزایش یافته است

neshananews

29 December 2020

وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور اعلام کرده است که امسال حاصلات برنج در کشور نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.

این وزارت امروز (سه‌شنبه، نهم جدی) در خبرنامه‌یی آورده است که امسال حاصلات برنج در کشور به 440 هزار تُن رسیده است. این خبرنامه می‌افزاید که کشاورزان امسال 57 هزار تُن برنج بیشتری نسبت به سال گذشته برداشت کرده‌اند. با این حال، این مقدار افزایش 15 درصدی حاصلات برنج را نشان می‌دهد. پارسال در سرتاسر کشور حدود 383 هزار تُن برنج تولید شده بود.

بر اساس آمار این وزارت، حدود 148 هزار هکتار زمین در کشور را شالی‌زارها شکل می‌دهند. بنابراین آمار، کشتزارهای برنج نیز نسبت به سال گذشته 19 درصد وسعت پیدا کرده است.

گفتنی است که بر اساس آمار ادارۀ احصاییه و معلومات کشور، شهروندان افغانستان سالانه 655 هزار تُن برنج مصرف می‌کنند. به این ترتیب، افغانستان سالانه حدود 215 هزار تُن برنج کمبود دارد تا به از این لحاظ به خودکفایی برسد.