حاصلات گندم

وزارت زراعت: 280 هزار کشاورز در سطح کشور تخم‌های اصلاح شدۀ گندم دریافت می‌کنند

neshananews

05 November 2020

وزارت زراعت، آبیاری و مال‌دای اعلام کرده است که برنامۀ توزیع تخم‌های اصلاح شدۀ گندم آغاز شده و 280 هزار دهقان در 34 ولایت کشور از این تخم‌های اصلاح شده بهره‌مند خواهند شد.

این وزارت امروز (پنج‌شنبه، پانزدهم عقرب) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این برنامه امروز در 34 ولایت کشور آغاز شده است. خبرنامه می‌افزاید که در چوکات این برنامه، 14 هزار تُن تخم گندم اصلاح شده به بیش از 280 هزار دهقان در سطح کشور توزیع خواهد شد. بر اساس خبرنامۀ وزارت زراعت، این تخم‌های اصلاح شده در کشت خزانی کشاورزان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور هزینۀ تهیۀ این مقدار تخم اصلاح شدۀ گندم را 221 میلیون افغانی عنوان می‌کند. مسوولان این وزارت می‌گویند که این مقدار گندم تخمی از بودجۀ یک بستۀ کمکی بانک جهانی خریداری شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت، 60 درصد از هزینۀ این تخم‌های اصلاح شده را وزارت زراعت و 40 درصد متباقی آن‌ را کشاورزان پرداخت می‌کند.

این در حالی است که وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور بر انکشاف بخش زراعت در سال‌های پیش‌رو تمرکز کرده است. افزایش میزان توزیع تخم‌های اصلاح شده بخشی از برنامۀ انکشاف زراعت در کشور است.