احدی

وزارت زراعت: 700 هزار شهروند کشور در چوکات پروژۀ زراعت و امنیت غذایی مشغول کار می‌شوند

neshananews

27 September 2020

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور با گشایش یک پروژۀ بزرگ در بخش زراعت می‌گوید که به بیش از700 هزار تن زمینۀ اشتغال فراهم می‌شود.

انورالحق احدی، سرپرست این وزارت امروز (یک‌شنبه، ششم میزان) پروژۀ بزرگی را زیر نام «امنیت و مصونیت غذایی» در کابل افتتاح کرد. آقای احدی می‌گوید که این پروژۀ بزرگ بیش از یک‌صد میلیون دالر امریکایی از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی به افغانستان هزینه دربر خواهد داشت و به هدف بهبود سطح مصونیت غذایی شهروندان روی دست گرفته شده است.

آقای احدی می‌افزاید که این پروژه هم اکنون در کابل آغاز شده و تا دو سال دیگر در سطح کشور گسترش خواهد یافت. به گفتۀ او، بیش از700 هزار شهروند کشور در چوکات این پروژۀ بزرگ مشغول کار خواهند شد.

ایجاد دست‌کم 180 کانال آبیاری، توزیع تخم‌های اصلاح شده و ساخت سردخانه‌ها و سبزخانه‌های معیاری برای تولید و نگهداری محصولات زراعتی بخش‌های از این پروژه گفته می‌شود. زنان کارگر بخش عمدۀ نیروی کار پروژۀ زراعت و مصونیت غذایی را شکل خواهند داد.

این در حالی است که حکومت یک برنامۀ دیگری را زیر نام «دسترخوان ملی» به منظور کاهش گرسنه‌گی و پاسخ‌گویی با نیازهای عاجل شهروندان چندی پیش آغاز کرده است. این برنامۀ بزرگ غذایی پس از افزایش نگرانی‌ها از گسترش دایرۀ گرسنه‌گی بین شهروندان عمدتاً فقیر کشور، باوجود مخالفت پارلمان از سوی حکومت روی دست گرفته شد.