عثمانی

وزارت صحت عامه مکتوب بازداشت حکیم الکوزی را صادر کرد

neshananews

10 June 2020

احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامۀ کشور تأکید می‌کند که داروی حکیم الکوزی ترکیبات مواد مخدر دارد و به همین دلیل برایش اجازۀ فعالیت داده نمی‌شود. این وزارت همچنان مکتوب بازداشت او به وزارت امور داخلۀ کشور فرستاده است.

آقای عثمانی در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که مکتوب بازداشت حکیم الکوزی دیروز امروز (سه شنبه، بیستم جوزا) از سوی وزارت صحت عامه به وزارت امور داخله فرستاده شده است. در این مکتوب آمده است که حکیم الکوزی بازداشت و فعالیت مراکز فروش واکسن و داروی خودساختۀ او متوقف شود.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله نیز در یک نشست خبری می‌گوید، اگر مکتوب رسمی از وزارت صحت آمده به این وزارت فرستاده شده باشد، پولیس به عنوان قوۀ مجریه عمل می‌کند. سخنگوی وزارت امور داخله پس از چاشت دیروز گفته بود که با وجود شکایت‌های زیاد از فعالیت درمانگاه‌های حکیم الکوزی، وزارت صحت عامه مکتوب رسمی برای توقف فعالیت آقای الکوزی را به وزارت داخله نفرستاده است.

این در حالی است که بر اساس آزمایش وزارت صحت عامه، داروی خود ساختۀ آقای الکوزی ترکیبی از مواد مخدر است و هیچ تأثیر مثتبی در قسمت درمان ویروس کرونا ندارد. حکیم الکوزی اما ادعا دارد که داروی ویروس کرونا را ساخته و در مراکز درمانی‌اش در کابل و شماری از ولایت‌ها به بیماران مبتلا به ویروس کرونا عرضه می‌کند. روزانه صدها نفر برای دریافت این دوا به کلینیک این حکیم قندهاری مراجعه می‌کنند.