ناجیه انوری

وزارت صلح: گفت‌وگوهای قطر پس از یک روز وقفه از سر گرفته شده است

neshananews

20 September 2020

وزارت دولت در امور صلح اعلام کرده است که گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر پس از یک روز وقفه، از سر گرفته شده است.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز (یک‌شنبه، 30 سنبله) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «نظم کامل بر جریان گفت‌وگوهای داخلی هیأت مذاکراه‌کنندۀ دولت با جانب مقابل (هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان) وجود دارد و روی مسایل بنیادین کارشیوه گفت‌وگوهای آتی صلح تبادل نظر شده است.»

به گفتۀ او، کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح بنابر تفاوت دیدگاه بین دو هیأت مذاکره‌کننده به بحث درازمدت نیاز دارد و هیأت مذاکراتی دولت بیشترین وقت خود را برای رفع اختلاف دیدگاه‌ها روی این کارشیوه اختصاص داده است.

هرچند موارد اختلافی در کارشیوۀ مذاکرات صلح میان هیأت‌های مذاکراتی تاکنون مشخص نیست، اما منابع از جریان گفت‌وگوهای قطر می‌گویند که چگونه‌گی پرداختن دو جانب مذاکره به مذهب «تشیع» و سایر اقلیت‌های مذهبی بین دو هیأت اختلاف برانگیز شده است.

از سوی دیگر، هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت روی آتش‌بس به عنوان نخستین آجندای گفت‌وگوها تأکید دارد، اما به گفتۀ منابع، هیأت طالبان اصرار دارند که به عوامل بروز و دوام جنگ به‌ جای موضوع‌ آتش‌بس در این گفت‌وگوها باید پرداخته شود.

کارشیوۀ مذاکرات صلح با گذشت یک هفته در حالی هنوز نهایی نشده است که هیأت‌های مذاکراتی قرار است روی موضوع‌های چالش برانگیز دیگر از قبیل ساختار سیاسی پس از صلح، قانون اساسی و حقوق شهروندان بحث کنند.