اسفالت جاده

وزارت فواید عامه: در سال گذشتۀ میلادی 340 کیلومتر جاده در کشور اعمار شده است

neshananews

28 January 2021

مقام‌های وزارت فواید عامه می‌گویند که در جریان سال 2020 میلادی 340 کیلومتر جاده در سرتاسر کشور جغل‌ریزی و اسفالت شده است.

نجیب‌الله یمین، وزیر فواید عامه امروز (پنج‌شنبه، نهم دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که 241 کیلومتر جاده در سال گذشتۀ میلادی اسفالت شده و 99 کیلومتر جادۀ دیگر جغل‌ریزی شده است. آقای یمین می‌افزاید که این جاده‌ها در چوکات 80 پروژۀ زیربنایی که بیش از 15 میلیارد افغانی هزینه دربر گرفته است، در سطح کشور اعمار شده است. به گفتۀ او، از میان این پروژه‌های زیربنایی 26 پروژه تکمیل شده و 54 پروژۀ دیگر زیر کار است.

وزیر فواید عامه علاوه می‌کند که افزون بر اعمار این جاده‌ها، 401 کیلومتر جادۀ دیگر در 34 ولایت کشور در جریان سال 2020 میلادی بررسی و طراحی شده است. به گفتۀ او، این جاده‌ها در سال 2021 میلادی/1400 خورشیدی اعمار خواهند شد.

این در حالی است که هزینۀ هنگفت و کیفیت پایین جاده‌های اعمار شده در افغانستان پیوسته مورد انتقاد قرار می‌گیرد.