پول افغانی

وزارت مالیه: برای افزایش تنخواه معلمان از تنخواه اعضای کابینه و مشاورانش کاسته می‌شود

neshananews

16 February 2021

سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که برای اجرای طرح ازدیاد تنخواه‌های معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت، تنخواه‌ اعضای کابینه به شمول رییس‌جمهور، معاونان و مشاوران داخلی حکومت، کاسته می‌شود.

محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه امروز (سه‌شنبه، 28 دلو) در برگۀ تویترش نوشته است که برنامۀ ازدیاد تنخواه‌های معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت عملی خواهد شد. آقای پاینده می‌افزاید که برای اجرای این برنامه در جریان سال مالی 1400 خورشیدی میزان تنخواه مشاوران داخلی دولت بررسی و کاهش خواهد یافت.

سرپرست وزارت مالیه خاطرنشان می‌سازد که برنامۀ کاهش میزان تنخواه رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور و اعضای ارشد کابینه روی دست گرفته شده و هزینه‌های صرفه‌جویی شده در این بخش به معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت اختصاص خواهد یافت.

این در حالی است که بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی به دلیل اختلاف میان حکومت و مجلس نماینده‌گان روی عدم توازن تنخواه‌های کارمندان دولتی تاکنون تصویب نشده است. مجلس نماینده‌گان ازدیاد تنخواه‌های کارمندان پایین‌رتبۀ دولت به شمول معلمان را خط سرخ خود عنوان کرده و تعهد سپرده است تا این طرح عملی نشود، بودجه را تصویب نخواهد کرد. این موضع‌گیری مجلس از سوی شهروندان کشور نیز به گونۀ گسترده‌یی استقبال شده است.