وزارت مالیه

وزارت مالیه: بیش از 127 میلیارد افغانی از عواید ملی تاکنون گردآوری شده است

neshananews

07 October 2020

وزارت مالیه اعلام کرده است از آغاز سال مالی تاکنون 127 میلیارد و 203 میلیون افغانی از عواید ملی کشور گردآوری شده است. سال مالی تا دو ماه و چهارده روز دیگر در آخر قوس به پایان می‌رسد.

در خبرنامه‌یی که امروز (چهارشنبه، شانزدهم میزان) از سوی این وزارت نشر شد، آمده است که از این میان 9 میلیارد و 407 میلیون افغانی در جریان دو هفتۀ گذشته گردآوری شده است. خبرنامه می‌افزاید که 127 میلیارد افغانی عواید امسال، مبالغی را شامل می‌شود که از مستوفیت‌ها، گمرک‌ها و مجراهای مالیاتی و غیرمالیاتی در بودجۀ دولت جمع‌آوری شده است.

در بخشی از این خبرنامه همچنان به مصرف بودجۀ ملی در جریان سال روان مالی پرداخته شده است. بر اساس این خبرنامه، 279 میلیارد و 904 میلیون افغانی که در مجموع 59 درصد بودجۀ عادی و انکشافی دولت را در جریان امسال شکل می‌دهد، تاکنون از حساب دولت مصرف شده است.

این در حالی است که پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، افزون بر کاهش چشم‌گیر عواید دولت، بودجۀ برخی از برنامه‌های انکشافی نیز تعدیل شده و به برنامه‌های مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است.