سرپرست وزارت مالیه

وزارت مالیه: تنخواه معلمان و کارمندان خدمات ملکی افزایش می‌یابد

neshananews

11 February 2021

محمد خالد پوینده، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که تنخواه‌ آموزگاران و کارمندان خدمات ملکی دولت تا نیمۀ دوم سال مالی 1400 خورشیدی افزایش خواهد یافت.

آقای پوینده امروز (پنج‌شنبه، 23 دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که برنامۀ ازدیاد تنخواه معلمان و کارمندان ملکی دولت در سومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی درج شده است.

سرپرست وزارت مالیه می‌افزاید که در این سند بودجه یک کود جدید مالی برای ازدیاد تنخو‌اه‌های معلمان و کارمندان خدمات ملکی اختصاص یافته و در این کود بیش از یک میلیارد و 700 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده است.

محمد خالد پوینده توضیح می‌دهد که بودجۀ اختصاصی به این کود پس از صرفه‌جویی در تنخواه مشاوران اداره‌ها (ان.تی.ای) و برخی از برنامه‌های دیگری در مصرف بودجۀ عادی دولت به شش میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

سرپرست وزارت مالیه خاطرنشان می‌سازد که عملی شدن این برنامه حد اقل به سه ماه زمان نیاز دارد و تا نیم‌سال دوم مالی 1400 خورشیدی به اجرا گذاشته خواهد شد. او از مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که سومین پیش‌نویس بودجۀ ملی را تصویب کند.

گفتنی است که پیش از این مجلس نماینده‌گان ازدیاد تنخواه‌های معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت را خط سرخ این نهاد عنوان کرده و دو پیش‌نویس بودجۀ سال 1400 میلادی را رد کرده است.