وزارت مالیه

وزارت مالیه: دیدگاه‌ مجلس نماینده‌گان در بودجۀ ملی گنجانیده می‌شود

neshananews

16 January 2021

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که دیدگاه‌ اعضای مجلس نماینده‌گان با درنظرداشت صلاحیت حقوقی مجلس در سومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی گنجانیده می‌شود.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (شنبه، 27 جدی) در یک نوار تصویری می‌گوید که حکومت پس از دریافت پیشنهاد‌ رسمی اعضای مجلس نماینده‌گان در پیوند به بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی، سومین پیش‌نویس این بودجه را تهیه خواهد کرد.

آقای مسجدی می‌افزاید که دیدگاه مجلس نماینده‌گان با درنظرداشت صلاحیت حقوقی مجلس و امکانات مالی دولت در سومین پیش‌نویس این بودجه گنجانیده خواهد شد.

این در حالی است که دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی که هفتۀ پیش به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود در رأی‌گیری امروز مجلس با اکثریت آرا رد شد. مجلس نماینده‌گان خواستار درج طرح یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی در سومین پیش‌نویس این بودجه از سوی حکومت شده است. طبق این طرح تنخواه کارمندان بلندرتبۀ دولت تا اندازه‌یی کاهش و برعکس آن تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت افزایش خواهد یافت.