وزارت مالیه

وزارت مالیه: صدور هر طرح مربوط به بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان غیرقانونی است

neshananews

13 January 2021

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که تهیۀ پیش‌نویس بودجه از صلاحیت‌های اختصاصی حکومت است و صدور هر طرح مرتبط با بودجۀ ملی از سوی مجلس نماینده‌گان خلاف قانون است.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (چهارشنبه، 24 جدی) در یک نوار تصویری می‌گوید که مجلس نماینده‌گان صلاحیت صدور طرح‌های مرتبط با بودجۀ ملی را ندارد. آقای مسجدی می‌افزاید که بر اساس قانون، تهیۀ پیش‌نویس بودجۀ ملی از صلاحیت‌های اختصاصی حکومت است و مجلس نماینده‌گان نباید در آن مداخله کند.

او با اشاره به تأکید اعضای مجلس نماینده‌گان روی درج طرح یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی در بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی علاوه می‌کند که این طرح هیچ جایگاه قانونی ندارد.

طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی حدود 20 روز پیش از سوی مجلس نماینده‌گان به تصویب رسید. مجلس خواهان درج این طرح در پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی شده است، اما حکومت از این اقدام خودداری می‌کند.

سخنگوی وزارت مالیه خاطرنشان می‌سازد که مجلس نماینده‌گان به منظور پیش‌گیری از بروز سکته‌گی در عملکرد نهادهای دولتی هرچه زودتر بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی را باید تصویب کند.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان یک روز پس از دریافت دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400، یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی را در این بودجه خط سرخ خود خوانده است. این نهاد همچنان خواستار حذف بودجه‌‌یی شده است که در این سند به اداره‌های تازه‌تشکیل اختصاص یافته است.