وزارت مالیه

وزارت مالیه: طرح دوم بودجۀ سال مالی 1400 امروز به پارلمان فرستاده می‌شود

neshananews

12 January 2021

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که پیش‌نویس دوم بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی امروز (سه‌شنبه، 23 جدی) برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که این طرح بودجه که به 473 میلیارد افغانی می‌رسد، روز گذشته در نشست کابینه تصویب شده است. آقای مسجدی می‌افزاید که مبلغ 20 میلیارد افغانی در این سند بودجه نسبت به سند قبلی آن اضافه شده است.

سخنگوی وزارت مالیه یادآور می‌شود که بر اساس این سند بودجه، 311 میلیارد افغانی بودجۀ عادی و 161 میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی دولت در جریان سال مالی 1400 پیش‌بینی شده است. آقای مسجدی ابراز امیدواری می‌کند که دومین سند بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی پس از ارایه به پارلمان از سوی نماینده‌گان مردم تصویب شود.

گفتنی است که طرح اول بودجۀ سال مالی 1400 که حدود دو ماه پیش به پارلمان ارایه شده بود، از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشد. مجلس در این سند بودجه طرح یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی را نیز تصویب کرده‌اند؛ طرحی که حکومت با آن مخالفت کرده است.