مالی ه

وزارت مالیه: مجلس نماینده‌گان هرچه زودتر تعدیلات بودجه‌‌یی را تصویب کند

neshananews

27 May 2020

مسوولان وزارت مالیه با انتقاد از تأخیر در تصویب تعدیلات وارد شده به بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا از مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که این تعدیلات را هرچه زودتر باید تصویب کند.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (چهارشنبه، هفتم جوزا) در صفحۀ توییترش نوشته است که تعدیلات لازم در بخش بودجۀ مبارزه با ویروس کرنا به تاریخ 15 ثور آورده شد و برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده است. آقای مسجدی با انتقاد از مجلس نماینده‌گان می‌گوید که اکنون با گذشت ۲۲ روز هنوز هم این تعدیلات از سوی پارلمان تصویب نشده است.

او از خانۀ ملت می‌خواهد که با درک حساسیت زمانی، تعدیلات به میان آمده در این بودجه را هر چه زودتر تصویب کند. مجلس نماینده‌گان اما تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. حکومت نزدیک به یک ماه پیش، به منظور اختصاص بودجۀ ویژه برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور، برخی تعدیلاتی را در سند بودجۀ سال جاری مالی وارد کرده است.

این درحالی است که تاکنون بیش ۱۲هزار نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و وزارت صحت عامه پیهم در مورد شیوع و به اوج رسیدن ویروس کرونا در کشور هشدار می‌دهد.