مکتب ها

وزارت معارف: دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم در مسجد‌ها آموزش می‌بینند

neshananews

06 December 2020

وزارت معارف اعلام کرده است که بر اساس طرح تازۀ این نهاد، دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌های دولتی در مسجد‌ها آموزش می‌بینند.

این وزارت شب گذشته (شنبه، پانزدهم قوس) در خبرنامه‌یی آورده است که همۀ دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم «تعلیمات عمومی» درس‌های‌شان را در مسجد‌ها فرا خواهند گرفت. این خبرنامه می‌افزاید که رفتن به مسجدها در سه سال اول آموزشی باعث می‌شود که دانش‌آموزان با روحیۀ قوی اسلامی پرورش یابند.

وزارت معارف این برنامه را یک تغییر مهم در عرصۀ آموزشی توصیف می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که این برنامه به صورت گام به گام تطبیق خواهد شد.

بر اساس خبرنامۀ وزارت معارف، این تغییر در بخش آموزش و پرورش دانش‌آموزان بر اساس یک طرح تازۀ تشکیلاتی در این وزارت روی دست گرفته شده است. بر اساس این طرح، معینیت تعلیمات اسلامی در چوکات وزارت معارف به یک ریاست عمومی تغییر شکل می‌دهد و همۀ بخش‌های آموزش و پرورش به شمول تعلیمات عمومی، مدرسه‌ها و دارالحفاظ‌ها را زیر کنترل خواهد داشت.

وزارت معارف خاطرنشان می‌سازد که این تغییر به هدف تقویت جایگاه محوری اسلام در نظام آموزش و پرورش کشور روی دست گرفته شده است. این در حالی است که اخیراً سرپرست وزارت معارف معینیت تعلیمات اسلامی را از چوکات این وزارت لغو کرده است. این اقدام واکنش‌هایی را در میان عالمان دین برانگیخته است.