مکتب ها

وزارت معارف زمان تعطیلات زمستانی مکتب‌ها را اعلام کرد

neshananews

15 November 2020

وزارت معارف اعلام کرده است که همۀ مکتب‌های دولتی، خصوصی و مدرسه‌های دینی در مناطق سردسیر کشور از نیمۀ ماه قوس به صورت کامل تعطیل می‌شوند.

این وزارت امروز (یک‌شنبه، 25 عقرب) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که صنف‌های اول تا ششم مکتب‌ها در مناطق سردسیر از اول ماه قوس و صنف‌های هفت تا دوازده از پانزدهم ماه قوس سال جاری تعطیل می‌شوند.

خبرنامۀ وزارت معارف می‌افزاید که در مناطق «بسیار سرد» کشور همۀ صنف‌های مکتب‌های دولتی و خصوصی به شمول مدرسه‌های دینی از اول ماه قوس تعطیل خواهند شد.

بر اساس این خبرنامه، آزمون نهایی مکتب‌ها در اول سال آموزشی 1400 گرفته خواهد شد. در این خبرنامه همچنان آمده است که معلمان مکلف‌اند از درس‌های خوانده‌شده در جریان سال جاری پرسش‌های آزمون نهایی امسال را آماده بسازند.

گفتنی است که سال آموزشی بنابر همه‌گیری ویروس کرونا در کشور با پنج ماه تأخیر آغاز شد. درس‌های حضوری امسال در مکتب‌های دولتی در اول سنبله امسال آغاز شد.