وزیران خارجه امریکا و هند

وزیران خارجۀ امریکا و هند در مورد صلح افغانستان گفت‌وگو کردند

neshananews

29 May 2021

وزیر خارجۀ هند می‌گوید که با همتای امریکایی‌اش در مورد صلح افغانستان گفت‌وگو کرده است.

سبر امانیام جی‌شنکر، وزیر خارجۀ هند در برگۀ تویترش نوشته است که این گفت‌وگو دیروز (جمعه، هفتم جوزا) در دهلی‌نو صورت گرفته است. وزیر خارجۀ هند می‌افزاید که در کنار روابط دو جانبه میان امریکا و هند، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روند صلح این کشور نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.

وزیر خارجۀ هند جزییات بیش‌تری از این گفت‌وگو را فاش نساخته. او خاطرنشان می‌سازد که هند به ادامۀ حمایتش از روند صلح افغانستان متعهد است.

این در حالی است که گپ‌وگفت‌ها در مورد برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در هفته‌های پسین داغ‌تر شده است. طالبان که از اشتراک در این نشست خودداری کرده بودند به تازه‌گی پذیرفته‌اند که نماینده‌گان این گروه به گونۀ مشروط در نشست استانبول اشتراک خواهند کرد.