نور رحمان اخلاقی

وزیر امور مهاجرین: 850 هزار مهاجر امسال به کشور بازگشته‌اند

neshananews

09 February 2021

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌گوید که در جریان سال روان خورشیدی 850 هزار شهروند کشور از مهاجرت باز گشته‌اند.

نور رحمان اخلاقی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان امروز (سه‌شنبه، 21 دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که این مهاجران به گونۀ اجباری یا داوطلبانه به کشور بازگشته‌اند. آقای اخلاقی توضیح می‌دهد که از این میان 831 هزار و 600 نفر از ایران، 8 هزار و 200 نفر از پاکستان، حدود 13 هزار نفر از ترکیه و بیش از یک هزار تن دیگر از اروپا به کشور عودت کرده‌اند.

وزیر امور مهاجرین خاطرنشان می‌سازد که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان توانسته تنها برای ده درصد از این عودت‌کننده‌گان کمک‌های ضروری ارایه کند.

آمارهای وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که در حال حاضر دست‌کم 6 میلیون و 600 هزار شهروند افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌برند. در این میان دو میلیون و 500 هزار نفر در پاکستان و دو میلیون و 700 هزار تن دیگر در ایران به سر می‌برند.

نداشتن اسناد قانونی اقامت در ایران و پاکستان از مهم‌ترین چالش‌های مهاجران در این دو کشور خوانده می‌شود. ناامنی و نبود فرصت‌های شغلی از بزرگ‌ترین عوامل مهاجرت شمرده می‌شوند.