1 (4)_4

وزیر خارجۀ پاکستان: دولت افغانستان نباید دیپلمات‌هایش را به کابل فرا می‌خواند

neshananews

20 July 2021

وزارت خارجۀ افغانستان دیپلمات‌هایش را پس از اظهارات وزیر داخلۀ پاکستان دربارۀ ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد به کشور فراخوانده است. وزیر خارجۀ پاکستان این اقدام دولت افغانستان را نکوهش می‌کند و می‌گوید که دولت افغانستان نباید دیپلمات‌هایش را از اسلام‌آباد فرا می‌خواند.

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان در یک نشست خبری در اسلام‌آباد می‌گوید که بررسی‌ها دربارۀ اختطاف و شکنجۀ دختر سفیر افغانستان در این کشور ادامه دارد. آقای قریشی می‌افزاید که او از مجراهای دیپلماتیک از دولت افغانستان در این باره معلومات خواسته و کابل باید در این مورد با اسلام‌آباد همکاری کند.

این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت خارجۀ کشور، سلسله علی‌خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد به روز جمعۀ هفتۀ گذشته از سوی افراد ناشناس اختطاف و شکنجه شده است.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان به وزارت داخلۀ این کشور دستور داد که هرچه زودتر این موضوع را پیگیری کند. وزیر داخلۀ پاکستان اما در صحبت با رسانه‌های پاکستانی تصریح کرده است که موضوع اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد واقعیت ندارد و این شایعه از سوی استخبارات دولت هند مطرح شده است.

این اظهارات وزیر داخلۀ پاکستان با واکنش دولت افغانستان روبه‌رو شد. محمدحنیف اتمر، وزیر خارجۀ افغانستان در صحبت با وزیر خارجۀ پاکستان سخنان وزیر داخلۀ پاکستان را «اظهارات پیش از وقت» عنوان کرد و افزود که لازم بود این اظهارات پس از پایان تحقیقات مطرح می‌شد. در ادامۀ این تنش‌ها، سفیر پاکستان در کابل، افغانستان را به مقصد اسلام‌آباد ترک کرده است.

با این حال، دولت افغانستان قصد دارد هیأتی را برای بررسی این قضیه و تنش‌های به میان آمده به اسلام‌آباد بفرستد. وزیر خارجۀ پاکستان نیز اطمینان می‌دهد که قضیۀ اختطاف دختر سفیر افغانستان را همانند دختر خودش پیگیری خواهد کرد.