_114834314_gettyimages-51259093

وزیر داخلۀ پاکستان: خانواده‌های طالبان افغانستان در پاکستان زنده‌گی می‌کنند

neshananews

28 June 2021

شیخ رشیداحمد، وزیر داخلۀ پاکستان می‌گوید که خانواده‌های طالبان افغانستان در خاک پاکستان زنده‌گی می‌کنند.

آقای رشیداحمد دیروز (یک‌شنبه، ششم سرطان) در یک گفت‌وگوی ویژۀ تلویزیونی با شبکۀ «جیو نیوز» پاکستان می‌گوید که اعضای گروه طالبان افغانستان برای بازدید از خانواده‌های خود به پاکستان سفر می‌کنند.

آقای رشیداحمد می‌افزاید که اعضای خانواده‌های طالبان افغانستان در مناطق «مروت، لوی بیر، بارکو و ترنول» در ایالت خیبر ‌پشتون‌خواه پاکستان به سر می‌برند.

به بیان او، زخمیان گروه طالبان نیز در شفاخانه‌های پاکستان تداوی می‌شوند. وزیر داخلۀ پاکستان در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که او به تازه‌گی از طالبان در افغانستان خواسته که مانع فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در مناطق زیر حاکمیت‌شان شوند.

از این پیش مقام‌های پاکستانی در محافل دیپلماتیک پیوسته حضور طالبان در پاکستان را رد می‌کردند. دولت افغانستان اما همواره ادعا دارد که دولت پاکستان طالبان را پناه داده و آنان را از لحاظ مالی و تخنیکی حمایت می‌کند.