وزیرداخله پاکستان

وزیر داخلۀ پاکستان قضیۀ اختطاف و شکنجۀ دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد را نادرست خواند

neshananews

19 July 2021

شیخ رشیداحمد، وزیر داخلۀ پاکستان قضیۀ اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد را انکار کرده است. روزنامۀ «دان» پاکستان در گزارشی به نقل از وزیر داخلۀ این کشور می‌نویسد که ادعای ربوده شدن سلسله علی‌خیل دختر نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد نادرست است.

آقای احمد می‌افزاید، شواهدی که در دست پولیس پاکستان قرار گرفته، نشان‌می‌دهد که بحث آدم‌ربایی در قضیۀ شکنجۀ دختر سفیر افغانستان واقعیت ندارد. به نقل از این گزارش، وزیر داخلۀ پاکستان خاطرنشان می‌سازد که شایعات ربوده‌ شدن دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد از سوی سازمان استخبارات هند (راو) به شکل گسترده‌یی پخش شده است.

شیخ رشیداحمد نشر این موضوع را «ضربۀ بین‌المللی» توصیف می‌کند که به هدف بدنام ساختن پاکستان مطرح شده است.

این در حالی است که بنابر یک خبرنامۀ وزارت خارجۀ افغانستان، سلسله علی‌خیل دختر نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در پاکستان روز جمعه هفتۀ گذشته از سوی افراد ناشناس برای چندین ساعت ربوده شده و مورد شکنجه قرار گرفته است.

این رویداد واکنش‌های گسترده‌یی را در افغانستان برانگیخته است. چهره‌های سیاسی و حتا طالبان خواهان پیگیری این قضیه از سوی دولت پاکستان شده‌اند. دولت افغانستان در واکنش به این رویداد دیپلمات‌هایش را از اسلام‌آباد فراخوانده است.