دادستانی کل

وظیفۀ دو دادستان در کاپیسا و تخار به اتهام درخواست رشوه به حالت تعلیق درآمد

neshananews

04 July 2021

دادستانی کل اعلام کرده که وظیفۀ دو دادستان در ولایت‌های تخار و کاپیسا به اتهام درخواست رشوه به حالت تعلیق درآمده است.

دادستانی کل کشور امروز (یک‌شنبه، سیزدهم سرطان) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که وظیفۀ دادستان تحقیق ریاست دادستانی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت کاپیسا و دادستان دادستانی ولسوالی چال ولایت تخار به حالت تعلیق قرار داده شده است.

در خبرنامۀ این نهاد آمده که برخی از مراجعه‌کننده‌گان ادعا دارند که این دو دادستان در پیوند به چندین قضیه از آنان رشوه درخواست کرده‌اند.

بر اساس خبرنامۀ این نهاد، این دو دادستان اکنون زیر پیگرد قرار دارند.

این در حالی است که اخیراً موجی از بازداشت‌ها در سطوح پایین و میانۀ دولت به اتهام فساد مالی، رشوه و اختلاس آغاز شده است. شماری از مأموران بلند رتبۀ دولت نیز در میان این بازداشتی‌ها شامل‌اند.