2277399

ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در اختیار طالبان قرار گرفت

محمدجان آریا

31 December 2019

نیروهای امنیتی پس از ماه‌ها درگیری‌های شدید و خفیف با طالبان مسلح، سر انجام شام دیروز تنها‌ترین پایگاه خود را در مرکز ولسوالی درزاب تَرک کرده به شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آمدند.

عبدالمعروف آذر مسوول مطبوعاتی مقام ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید:« نیروهای امنیتی پس از این، از مرکز ولسوالی درزاب بیرون شدند که مدتی پیش باشندگان ولسوالی درزاب طی تظاهراتی از هر دو طرف خواستار آتش‌بس بودند که در نهایت طالبان مسلح‌آتش بس را نپذیرفتند.

آذر می‌افزاید که مقامات مربوطه در ولایت جوزجان تصمیم به این گرفتند تا نیروهای امنیتی از «تپۀ آنتن » عقب‌نشینی تکنیکی نموده و به شهر شبرغان برگردند.
جغرافیای ولسوالی درزاب کوهستانی بوده و در فصل سرما شاهد برف‌باری‌های شدیدی می‌باشد.

آذر می‌گوید که طالبان مسلح در اطراف مرکز ولسوالی درزاب ماین فرش نموده‌اند که در موجودیت برف و فصل سرما امکان عملیات وجود نداشت.