وزیر اقتصاد

ویروس کرونا؛ میزان فقر در کشور هفت درصد افزایش می‌یابد

neshananews

09 July 2020

مسوولان وزارت اقتصاد کشور می‌گویند که به علت شیوع ویروس کرونا، میزان فقر در کشور ۷ درصد افزایش و اقتصاد کشور ۳ درصد کاهش می‌یابد.

در خبرنامۀ وزارت اقتصاد که شب گذشته (چهارشنبه، هژدهم سرطان) نشر شد، آمده است که مصطفی مستور، وزیر این وزارت در نشست از راه دور «حمایت از احیای مجدد سکتور خصوصی در آسیای مرکزی بعد از کووید-۱۹ با تمرکز افغانستان» گفته است: «با در نظرداشت گسترش کووید ۱۹، رشد اقتصادی ما در سال روان یک افت 3درصدی را نسبت به سال پار خواهد داشت و همچنان میزان فقر از ۵۴.۵ به ۶۱.۵ درصد بلند خواهد رفت.»

آقای مستور در این نشست آنلاین افزوده است که دولت در کنار حمایت مالی از بخش صحی و مصونیت اجتماعی، به بخش خصوصی که در جریان گسترش «کووید ۱۹» آسیب دیده‌اند، نیز توجه دارد. به گفتۀ او، وزارت اقتصاد به این منظور در همکاری با ادارات ذیربط بستۀ پیشنهادی را که متمرکز به حمایت از پیشه‌وران، تشبثات کوچک و متوسط در بخش‌های مالیات، فیس شهرداری‌ها، قرضه‌هاي سهل، برق و كرايه جايداد‌ها می‌باشد، تهيه کرده است.  این بستۀ پیشنهادی غرض منظوری به شورای عالی اقتصادی و کابینۀ دولت نیز فرستاده شده است.

این درحالی است که بر اساس پژوهش‌های قبلی میزان فقر اقتصادی در کشور پارسال 54درصد برآورد شده است. همچنان فقر چند جانبه که شامل اقتصاد، آموزش، صحت و دسترسی به رفاه می‌باشد نیز 53درصد برآورد شده است.