جوزجان

ویروس کرونا؛ پولیس جوزجان روند آگاهی‌دهی به مردم را آغاز کرد

محمدجان آریا

15 April 2020

فرماندهی پولیس ولایت جوزجان در همکاری با ریاست صحت عامۀ این ولایت، کارزار آگاهی‌دهی از خطرات ویروس کرونا و راه‌های پیش‌گیری از ابتلا به این ویروس را برای باشنده‌گان جوزجان آغاز کرده است. مسوولان فرماندهی پولیس جوزجان هدف راه‌اندازی این کارزار را مبارزه با ویروس کرونا عنوان می‌کنند و می‌گویند که مردم این ولایت هنوزهم از تجعمات گسترده دست‌بردار نیستند.

مسعود ندیم، مسوول رسانه‌یی فرماندهی پولیس ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «پولیس در کنار این که توسط بُلندگوها رهنمودهای بهداشتی را برای مردم توضیح می‌دهند، برای آنان ماسک و دست‌کش نیز توزیع می‌کنند.» آقای ندیم می‌افزاید که به زودی حوزه‌های پولیس  این ولایت نیز دواپاشی و ضدعفونی خواهند شد.

محمد اسماعیل تالقانی، آمر عقیدتی فرماندهی ولایت جوزجان، راه‌اندازی این کارزار را برای باشنده‌گان این ولایت سودمند عنوان می‌کند. او می‌گوید: «بسیاری از مردمِ ولایت جوزجان کشاورز هستند و به تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند. به همین خاطر ما خواستیم از طریق بُلندگوها به آنان آگاهی‌ بدهیم و مسوولیت خود را در برابر آنان انجام دهیم.»

مسوولان ریاست صحت عامۀ ولایت جوزجان گزارش داده‌اند که تاکنون هیچ واقعۀ مثبت ویروس کرونا «کووید 19» در این ولایت ثبت نشده است. به گفتۀ آنان، تنها 10 مورد مشکوک نزد این شفاخانه ثبت است، اما نتیجه آزمایش این نمونه‌ها تاکنون مشخص نشده است. رییس صحت عامۀ جوزجان می‌گوید که برای مبارزه با ویروس کرونا و اطلاع‌دهی به مردم از خطرات این ویروس، چهارده تیم آگاهی‌دهی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت جوزجان فعالیت دارند.

شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در مرحلۀ نخست قرنطینه قرار دارد. این سومین روز است که بخش عمده‌یی از بازار به روی فروشنده‌گان و خریداران بسته است.