اتحادیه صرافان

پایان اعتصاب کاری صرافان؛ اختلاف با بانک مرکزی تا هفت روز دیگر برطرف می‌شود

neshananews

22 February 2021

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که اعتصاب کاری هزاران صراف در سطح کشور پس از تعهد رییس‌جمهور مبنی بر حل مشکل آنان با بانک مرکزی، پایان یافته است.

ارگ ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، چهارم حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که میر افغان صافی، رییس اتحادیۀ سرتاسری صرافان کشور در دیداری با رییس‌جمهور از پایان اعتصاب کاری صرافان در سطح کشور خبر داده است. این دیدار شام دیروز صورت گرفته است.

به نقل از خبرنامۀ ارگ، آقای صافی اطمینان داده است که صرافان کشور پس از سه هفته اعتصاب کاری، فعالیت‌شان را از سر می‌گیرند. در این خبرنامه همچنان آمده است که اتحادیۀ سرتاسری صرافان و بانک مرکزی در حضور رییس‌جمهور توافق کرده‌اند که موضوع شرکتی شدن جوازهای صرافان در جریان یک هفتۀ دیگر میان دو طرف برطرف خواهد شد.

گفتنی است که هزاران صراف در سطح کشور در واکنش به شرکتی شدن جوازهای صرافان در سه هفتۀ گذشته از کار دست کشیده‌اند. متوقف شدن روند صدور جوازهای انفرادی و شرکتی شدن این جوازها به هدف مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم از سوی بانک مرکزی روی دست گرفته شده است. اتحادیۀ صرافان اما اجرای این طرح را به یک باره‌گی عملی نمی‌دانند و بر اختیاری شدن صدور جوازهای شرکتی تأکید دارند.