2278273

پدری در فاریاب با تیشه و چاقو دخترش را سلاخی کرد

محمدجان آریا

21 January 2020

منابع محلی در ولسوالی گرزیوان از قتل وحشتناک یک دختر توسط پدرش خبر می‌دهند.

فیض‌الله رحمانی ولسوال ولسوالی گرزیوان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: »طالبان مسلح یک دختر و پسر را به اتهام رابطۀ نامشروع در ولسوالی گریزیوان دادگاه صحرایی نموده‌اند. آقای رحمانی می‌افزاید که پدر دختر به امر طالبان مسلح، دختر خود را به شکل وحشتناکی به قتل رسانده است.

در همین حال محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در ارتباط به این قضیه به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «یک دختر بیست‌و نج‌ساله به اتهام روابط نامشروع با یک پسر بیست‌ساله در روستای «غُلبیان» ولسوالی گرزیوان توسط طالبان مسلح دادگاه صحرایی شده و پدر، دختر خود را با تیشه و چاقو به قتل می‌رساند. آقای یورش می‌افزاید که طالبان مسلح پاهای پسر جوان را نیز با تیشه شکستانده و هر ده انگشت پسر را قطع کرده‌اند.

از یک‌سال به این‌سو روستای غلبیان در ولسوالی گرزیوان تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارد.

سخنگوی پلیس فاریاب در ارتباط به دستگیری عاملین قضیه می‌گوید: «طالبان دادگاه صحرایی خود را در میدان محل انجام داده اند. عاملین قضیه تحت تعقیب پلیس فاریاب قرار دارند و هرگاهی که عاملین قضیه از جمله پدر دختر در ساحات تحت تسلط دولت دیده شوند، به‌زود‌ترین فرصت بازداشت خواهند شد.

قتل‌های ناموسی بزرگ‌ترین مشکل و چالش فراروی بانوان و خانواده‌ها در افغانستان به شمار می‌رود. این باور روزانه در هر گوشه و کنار کشور از زنان و دختران قربانی می‌گیرد و در بسا موارد قضیه‌های قتل‌ ناموسی بنابر دور بودن مناطق از دید دادگاه‌های افغانستان به دور می‌ماند. هم‌چنین برخی از قضایا توسط مخالفین مسلح دولت به شکل خونین حل و فصل می‌شود.

گروه طالبان تا اکنون در این ارتباط به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.