3458506

پرداخت معاشات تمام کارمندان دولت تا یک سال دیگر بانکی می‌شود

neshananews

24 December 2020

ارگ ریاست جمهوری، می‌گوید تا یک سال دیگر معاشات تمام کارمندان دولت از طریق بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

فاطمه مورچل، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز (پنج‌شنبه، چهارم جدی) طی یک نشست خبری در کابل گفت، برنامۀ بانکی سازی پرداخت معاشات کارمندان دولت به شدت ادامه دارد.

خانم مورچل، افزود که براساس برنامۀ دولت تا یک سال دیگر معاشات تمام کارمندان ملکی و نظامی دولت از طریق بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری، تاکید کرد که بانکی سازی پرداخت معاشات کارمندان دولت به هدف مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از حیف و میل امتیازات کارکنان دولتی توسط ماموران بلند رتبه، روی دست گرفته شده است.

گفتنی است که حکومت افغانستان در کنفرانس ژنوا که چندی پیش به هدف تمدید کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان برگزار شد؛ متعهد شده است که تلاش‌های جدی برای مبارزه با فساد در کشور، روی دست می‌گیرد.