دادستانی کل

پروندۀ اختلاس والی پیشین میدان‌وردک به محکمه فرستاده شد

neshananews

29 October 2020

دادستانی کل اعلام کرده است که پروندۀ 17 مقام و کارمند محلی میدان‌وردک به شمول والی پیشین این ولایت به اتهام حیف‌ومیل بودجۀ کرونا به محکمه فرستاده شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، امروز (پنج‌شنبه، هشتم عقرب) به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این افراد به حیف‌ومیل 800 هزار افغانی از بودجۀ کرونا متهم هستند. آقای رسولی می‌افزاید که والی پیشین میدان‌وردک، رییس مالی و اداری، مدیر عمومی عواید، یک مأمور اداری، مدیر تدارکات، مأمور مخابرات آمبولانس، یک عضو شورای ولایتی، یک کارمند شهرداری، مسوول مستوفیت، رییس سکتوری، دو کارمند امنیت ملی، رییس شرکت میلاد کریدت، رییس شرکت شاکر احمدزی، یک عضو جامعۀ مدنی و یک خبرنگار در جمع متهمان شامل می‌باشد.

سخنگوی دادستانی کل خاطرنشان می‌سازد که بررسی‌ها در مورد پرونده‌های این افراد در دادستانی کل تکمیل شده و این پرونده‌ها برای فیصلۀ نهایی به محکمه فرستاده شده است.

این در حالی است که پیش از ده‌ها مقام حکومتی در کابل و هرات نیز به اتهام حیف‌و‌میل بودجۀ کرونا به محکمه معرفی شده‌اند. تاکنون اما محکمه حکم نهایی را دربارۀ آنان صادر نکرده است.