واکسین

پس از تصفیۀ ولسوالی خم‌آب 40هزار کودک جوزجانی واکسن شدند

محمدجان آریا

30 April 2020

مسوولان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور می‌گویند که کارمندان صحی ارتش پس از تصفیۀ ولسوالی خم‌آب حدود چهل هزار واکسن را بالای کودکان در این ولسوالی تطبیق کرده‌اند. ولسوالی خم‌آب در جوزجان دو هفته پیش در یک عملیات ویژۀ ارتش از کنترل طالبان بیرون شد.

محمدحنیف رضایی، مسوول رسانه‌یی قول اردوی 209 شاهین در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «نیروهای اردوی ملی پس از این‌که ولسوالی خم‌آب را تصفیه کردند، متوجه شدند که در دو سال گذشته گروه طالبان مانع تطبیق واکسن برای کودکان این ولسوالی شده‌اند.» آقای رضایی می‌افزاید که حدود چهل هزار کودک در این ولسوالی واکسن بیماری‌های ساری مانند انفلونزا، تیتانوس و سرخکان شده‌اند.

مسوولان صحی ولایت جوزجان می‌گویند که از این پیش ولسوالی خم‌آب در تصرف طالبان بود و کودکان در این ولسوالی از تطبیق واکسن‌های مناسبتی محروم بوده‌اند. فرید عزیزی، سرپرست ریاست صحت عامۀ ولایت جوزجان می‌گوید: «درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان مانع تطبیق واکسن‌های مناسبتی شده بود.» به گفتۀ او، تطبیق واکسن در مناطق زیر حاکمیت گروه طالبان بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است.

در همین حال، عبدالمعروف آذر، مسوول رسانه‌یی مقام ولایت جوزجان می‌گوید که ارتش برای کارمندان صحی این ولسوالی چگونه‌گی تطبیق واکسن را آموزش داده است. به گفتۀ او، بیست هزار واکسن از سوی ارتش و بیست هزار واکسن دیگر از سوی مسوولان صحی ولسوالی خم‌آب بالای کودکان، تطبیق شده است.

ولسوالی خم‌آب هم‌مرز با کشور ترکمنستان است که دو هفته پیش از کنترل گروه طالبان بیرون شد. این ولسوالی حدود دو سال زیر کنترل گروه طالبان قرار داشت.