شهرک قالین بافان

پلان شهرک صنعتی قالین‌بافان منظور شد

neshananews

24 June 2020

مسوولان محلی کابل می‌گویند که پلان تفصیلی شهرک صنعتی «قالین‌بافان» واقع در ولسوالی شکردرۀ این ولایت از سوی وزارت شهرسازی و اراضی منظور شده است.

دفتر رسانه‌یی والی کابل در یک خبرنامه به نقل از محمدیعقوب حیدری، والی کابل می‌گوید که عملی شدن این پروژه سبب رشد صنعت قالین و افزایش اشتغال در پایتخت خواهد شد. روشان ولس‌مل، معین وزارت شهرسازی و اراضی همزمان با منظوری این پلان می‌گوید که این شهرک در مساحت مجموعی حدود ۳هزار جریب زمین ترتیب شده است. به گفته او، شهرک صنعتی قالین‌بافان در برگیرندۀ 4هزار و ۸۴۱ نمرۀ رهایشی، ۳۰۷ ساحۀ صنعتی، ۵۰ بلاک رهایشی و ۷۷ بلاک تجارتی می‌باشد.

همچنان گفتنی است که بر اساس پلان، این شهرک دارای بخش‌های خدمات عامه مانند کلنیک، مکتب، کودکستان‌، ساحات سبز و کتاب‌خانه می‌باشد.