تذکره برقی

پنج مرکز جدید توزیع تذکره‌های برقی در کابل گشایش یافت

neshananews

12 October 2020

ادارۀ احصاییه و معلومات اعلام کرده است که پنج مرکز جدید توزیع تذکره‌های برقی در شهر کابل گشایش یافته‌اند.

این اداره امروز (دوشنبه، 21 میزان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این مرکزهای جدید توزیع تذکره‌های برقی در ناحیه‌های، چهارم، پنجم، هشتم، سیزدهم و پانزدهم شهر کابل گشایش یافته‌اند. خبرنامه می‌افزاید که باشنده‌گان کابل از این پس با سهولت بیشتری خواهند توانست تذکره‌های برقی دریافت کنند.

بر اساس خبرنامۀ ادارۀ احصاییه و معلومات کشور شهروندان برای دریافت این تذکره‌ها باید در وبسایت ادارۀ توزیع تذکره‌های برقی درخواست دهند. روند توزیع تذکره‌های برقی پیش از این به کندی به پیش می‌رفت. اکنون اما به تازه‌گی سرعت گرفته است. ادارۀ احصاییه و معلومات کشور خاطرنشان می‌سازد که تاکنون بیش از یک میلیون شهروند کشور تذکره‌های برقی دریافت کرده‌اند.