شبرغان

پولیس جوزجان: جرایم جنایی در شهر شبرغان کاهش یافته است

مسوولان امنیتی ولایت جوزجان می‌گویند که بر بنیاد گزارش‌های امنیتی، رویدادهای جنایی در شهر شبرغان به گونۀ قابل ملاحظه‌یی کاهش یافته است. به گفتۀ آنان، میزان این جرایم در سه ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته حدود 45 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مسعود ندیم، سخنگوی پولیس ولایت جوزجان امروز (دوشنبه، نوزدهم جوزا) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «گراف جرایم جنایی مانند دزدی، قتل، ضرب‌وشتم و خشونت‌های خانواده‌گی نسبت به سال گذشته 45درصد پایین آمده است.» به گفتۀ آقای ندیم، رسیده‌گی در موقع پولیس به رویدادها و همکاری مردم با نیروهای امنیتی سبب شده است که گراف جرایم جنایی در این ولایت به خصوص در شهر شبرغان کاهش یابد.

سخنگوی پولیس جوزجان در حالی از کاهش جرایم جنایی به خصوص خشونت‌‍‍‌های خانواده‌گی در ولایت جوزجان خبر می‌دهد که سه روز پیش (هفدهم جوزا) پولیس این ولایت، نوجوانی را به اتهام قتل و تجاوز جنسی بر خواهرش از شهر شبرغان بازداشت کرد. مغفرت صمیمی، مسوول ولایتی کمیسیون حقوق بشر در ولایت جوزجان می‌گوید که بر اساس گزارش دفتر ولایتی این کمیسیون، خشونت‌های خانواده‌گی به ویژه خشونت علیه زنان در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته کم شده است، اما در سه ماه سال روان خورشیدی، شبرغان شاهد سه قتل ناموسی بوده است.

بانو صمیمی اضافه می‌کند که خشونت‌ها علیه زنان در ساحات زیر حاکمیت مخالفان مسلح دولت بیش‌تر است، اما شکایت‌ها به دلیل ناامنی کم‌تر در ارگان‌های دولتی ثبت می‌شوند.

از سوی هم، شماری از فعالان مدنی در ولایت جوزجان می‌گویند که در سه ماه نخست امسال گواه چنین رویداد جنایی در شهر شبرغان بوده‌اند. از این میان، عبدالستار جلال می‌گوید که امسال نسبت به سال گذشته رویدادهای دزدی در شهر شبرغان افزایش یافته است. او اما می‌افزاید که گراف جرم‌های دیگر مانند قتل و خشونت‌های فزیکی و خانواده‌گی در جوزجان نسبت به سال گذشته پایین است.

مسوولان امنیتی ولایت جوزجان درحالی از کاهش میزان جرایم جنایی و خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند که مرکز دو ولسوالی جوزجان (قوش‌تپه و درزاب) زیر کنترل طالبان است و پنج ولسوالی دیگر این ولایت نیز زیر تهدید بُلند امنیتی قرار دارند. در بیش‌تر موارد جرم‌های جنایی در مناطق زیر حاکمیت گروه طالبان، در جرگه‌های محلی حل و فصل می‌شوند.