2278273

پولیس فاریاب دو عضو طالبان مسلح را بازداشت کرد

محمدجان آریا

14 March 2020

به گزارش دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیۀ ولایت فاریاب، قاری یارمحمد و قاری نقیب الله از اعضای طالبان مسلح توسط پولیس محلی در ولسوالی اندخوی این ولایت بازداشت شده اند.

محمد کریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب تایید این خبر می‌گوید: «این دو تن که شامل گروه ملا بلال ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی اندخوی استند، در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نموده اند.»

یورش می‌افزاید: دو تن بازداشت‌شدگان به خاطر اهداف جنگی قصد نقشه‌برداری و جمع‌آوری اطلاعات از شهر اندخوی را داشتند که موفقانه بازداشت شدند.

ولسوالی اندخوی در هم‌سایه‌گی مرز کشور ترکمنستان قرار دارد که روزانه صدها موتر نفت‌کش و موترهای باربری از بندر آقینه و از طریق اندخوی به ولایت بلخ و مرکز کشور می‌روند.