مواد فروشان

پولیس فاریاب سه فروشندۀ مواد مخدر را بازداشت کرد

neshananews

22 July 2020

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت فاریاب می‌گویند که سه فروشندۀ مواد مخدر هنگام انتقال مواد در ناحیۀ اول شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب بازداشت شده‌اند.

محمدکریم یورش، سخنگوی پولیس ولایت فاریاب در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این فروشنده‌گان مواد مخدر شب گذشته امروز (سه‌شنبه، 31 سرطان)  در یک عملیات کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر هنگام انتقال 202 گرام شیشه و 24 گرام هیرویین بازداشت شده‌اند. آقای یورش می‌افزاید که آنان مواد مخدر را از ساحۀ زیر حاکمیت گروه طالبان موسوم به «صحرایی قلعه» در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب خریداری کرده بودند و قصد فروش آن را در شهر میمنه داشتند.

این در حالی ا‌ست که در جریان هفتۀ روان، پولیس فاریاب سه تن دیگر را نیز به اتهام فروش مواد مخدر در شهر میمنه بازداشت کرده است.