38402859_101

پولیس ملی افغانستان از فهرست ننگین سازمان ملل متحد بیرون شد

neshananews

04 July 2021

وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده که پولیس ملی افغانستان از فهرست ننگین سازمان ملل متحد بیرون شده است.

وزارت امور خارجه امروز (یک‌شنبه، سیزدهم سرطان) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش سال 2020 میلادی برنامه‌های پولیس ملی افغانستان را در جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف پولیس و کاهش خشونت‌ها علیه کودکان موثر و موفق توصیف کرده است.

گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد «کودکان و نزاع نظامی» بوده که به تازه‌گی نشر شده است. در خبرنامۀ وزارت خارجه آمده است که پس از نشر این گزارش، پولیس ملی افغانستان از فهرست ننگین سازمان ملل متحد بیرون شده است.

وزارت خارجۀ کشور بیرون شدن پولیس ملی افغانستان از این فهرست را نشان‌دهندۀ تعهد دولت افغانستان در جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی خوانده و از اقدام سازمان ملل متحد در این باره استقبال می‌کند.

وزارت امور خارجۀ کشور از همۀ نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که با وضع تحریم‌ها بر طالبان و سایر گروه‌های تروریستی از استخدام کودکان در چهارچوب گروه‌های جنگی جلوگیری کنند.

تشکیل کنونی پولیس ملی افغانستان که در سال 1380 بنا نهاده شد، با گذشت هر روز گسترش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، شمار نیروهای پولیس ملی در افغانستان به 160 هزار تن می‌رسد.