عطا محمد نور

پیش‌نویس طرح شورای عالی مصالحۀ ملی در مورد نشست استانبول نهایی شده است

neshananews

11 April 2021

اعضای کمیتۀ تهیه و توحید طرح‌ صلح شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گویند که پیش‌نویس این طرح آماده شده است.

عطا محمد نور، عضو کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (یک‌شنبه، 22 حمل) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته که پیش‌نویس این طرح امروز نهایی شده است. آقای نور می‌افزاید که کمیتۀ تهیه و توحید طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی نسخۀ نهایی پیش‌نویس طرح صلح را به عبدالله عبدالله، رییس این شورا تحویل داده‌ است.

او مشخص نساخته که این پیش‌نویس چه زمانی در کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که کمیتۀ تهیه و توحید طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی دو هفته پیش به کار آغاز کرد. قرار بود این کمیتۀ ده‌ها طرح جریان‌های مختلف سیاسی در پیوند به صلح را توحید کند.

شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که طرح واحدی از آدرس دولت در نشست استانبول مطرح خواهد شد. نشست استانبول در پیوند به صلح افغانستان قرار است در 28 حمل در ترکیه برگزار شود.