چهارمین نشست شورای عالی مصاحله ملی

چهارمین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی برگزار شد

neshananews

09 January 2021

شورای عالی مصالحۀ ملی اعلام کرده است که چهارمین نشست کمیتۀ رهبری این شورا با اشتراک رهبران مطرح سیاسی کشور در سپیدار برگزار شده است.

این شورا با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این نشست پیش از چاشت امروز (شنبه، 20 جدی) برگزار شده است. حامد کرزی، عبدرب رسول سیاف، محمد کریم خلیلی، محمد محقق و میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور در این نشست حضور داشند، اما محمد یونس قانونی، عطا محمد نور و اسماعیل خان در این نشست اشتراک نکرده‌اند.

به نقل از این خبرنامه، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در این نشست تأکید می‌کند که گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان باید طبق زمان‌بندی به پیش برود. آقای عبدالله می‌افزاید که هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت از صلاحیت کافی برای بحث با هیأت طالبان روی آجندای گفت‌وگوهای صلح برخوردار است. به گفتۀ او، در صورت نیاز به مشوره، این هیأت به شورای عالی مصالحۀ ملی مراجعه خواهد کرد.

خبرنامۀ شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان یادآور می‌شود که رهنمود گفت‌وگوهای صلح در چهارمین نشست کمیتۀ رهبری این شورا نهایی شده است. این رهنمود چهارچوب اصلی گفت‌وگوهای صلح میان هیأت دولت با طالبان را مشخص می‌کند.

این در حالی است که در روزهای پسین گمانه‌‌زنی‌ها از روی کار آمدن حکومت موقت در کشور شدت گرفته است. شماری از رهبران سیاسی برپایی حکومت موقت را تنها راهکاری برای موفقیت روند صلح عنوان می‌کنند. رییس‌جمهور غنی اما تأکید دارد که قدرت سیاسی را تنها به جانشین منتخب خود تحویل خواهد داد.