کمک چین

چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

neshananews

08 October 2020

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که جمهوری خلق چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرده است. این کمک‌ها به منظور مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان، صورت می‌گیرد.

وزارت صحت عامه امروز (پنج‌شنبه، هفدهم میزان) در خبرنامۀ ارسالی به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این محمولۀ کمکی چهل هزار کیت تشخیص ویروس کرونا، بیست هزار لباس محافظتی برای داکتران و یک تعداد دستگاه‌های تنفس مصنوعی را شامل می‌شود.

وزارت صحت عامه در این خبرنامه می‌افزاید که ارزش این محمولۀ کمکی کشور خلق چین به افغانستان، حدود یک میلیارد دالر امریکایی می‌باشد.

بر اساس این خبرنامه، احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه هنگام تسلیمی این محمولۀ کمکی تصریح کرده است که مواد بهداشتی که جمهوری خلق چین به افغانستان تاکنون کمک کرده است، در امر مبارزه با ویروس کرونا موثر واقع شده است.

در همین حال، آقای واگیو، سفیر چین در افغانستان نیز می‌گوید که این محمولۀ کمکی به هدف تقویت روابط دو جانبه بین افغانستان و چین و مهار ویروس کرونا در افغانستان از جانب این کشور فرستاده شده است.

چین به عنوان مرکز شیوع ویروس مرگ‌بار کرونا در جهان شناخته می‌شود. اما این کشور بهتر از هر کشور دیگری توانست شیوع این ویروس را مهار کند. جمهوری خلق چین در شش ماه گذشته چندین محمولۀ مواد بهداشتی را به دولت افغانستان کمک کرده است.