واکسن کرونا

چین 400 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک می‌کند

neshananews

01 March 2021

کشور چین تعهد کرده است که بیش از 400 هزار دوز واکسن کرونا را در اختیار دولت افغانستان قرار دهد.

وزارت صحت عامۀ کشور با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که وانگ‌یو، سفیر چین در کابل این موضوع را دیروز (یک‌شنبه، یازدهم حوت) در دیدار با وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه مطرح کرده است. خبرنامۀ وزارت صحت عامه می‌افزاید که سفارت چین پیش از این تنها از فراهم‌سازی یک بستۀ کمکی 200 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان خبر داده بود.

با این حال، 200 هزار دوز واکسن دیگری بنابر درخواست وزارت صحت عامۀ کشور به این بستۀ کمکی اضافه شده است. بر اساس این خبرنامه، سفیر چین تعهد کرده است که جمهوری خلق چین این بستۀ کمکی واکسن کرونا را در ماه‌های پیش‌رو در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد داد.

مسوولان وزارت صحت عامه خاطرنشان می‌سازند که این بستۀ کمکی زمینۀ واکسن 180 هزار نفر را در کشور فراهم خواهد ساخت.

این در حالی است که پیش از این دولت هند 500 هزار دوز واکسن کرونا را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است. نخستین دور تطبیق واکسن کرونا در کشور هفتۀ پیش آغاز شد. در این دور 250 هزار نظامی و کارمند صحی واکسن کرونا دریافت می‌کنند.