2021-06-29 at 11.00.13

کابل از اعلامیۀ وزیران خارجۀ ایتلاف ضدداعش استقبال کرد

neshananews

29 June 2021

وزارت خارجۀ کشور از اعلامیۀ وزیران خارجۀ ایتلاف جهانی مبارزه با داعش استقبال می‌کند. این وزارت بر مبارزۀ مشترک علیه تهدید تروریسم در سطح منطقه و جهان تأکید می‌کند.

وزارت امور خارجۀ کشور امروز (سه‌شنبه، هشتم سرطان) با نشر خبرنامه‌یی از اعلامیۀ وزیران خارجۀ ایتلاف جهانی مبارزه با داعش استقبال کرده است.

در خبرنامۀ این وزارت آمده که تروریسم یک خطر متحول منطقه‌یی و جهانی است و همۀ کشورها را تهدید می‌کند. این وزارت از شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) نیز به عنوان یک خطر منطقه‌یی و جهانی یاد می‌کند.

وزارت خارجۀ افغانستان خاطرنشان می‌سازد که همۀ کشورها باید برای مهار تهدید متحول تروریسم به گونۀ مشترک در سطح منطقه و جهان علیه این تهدید اقدام کنند.

این در حالی است که وزیران خارجۀ کشورهای عضو «ایتلاف جهانی مبارزه با داعش» روز گذشته در شهر روم، پایتخت ایتالیا گردهم آمده و بر حمایت از دولت افغانستان برای مهار تهدید شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) تأکید کردند.

گروه داعش پس از عراق و سوریه در افغانستان به فعالیت آغاز کرد. هرچند در دو سال گذشته این گروه در افغانستان به شدت تضعیف شده است، اما یک تهدید بالقوۀ امنیتی در کشور به شمار می‌رود.

این گروه در پنج سال گذشته به یک سلسله حمله‌های هدف‌مند تروریستی در کشور اقدام کرده است. در بیش‌تر حمله‌ها افراد ملکی به ویژه اقلیت‌های مذهبی از سوی این گروه هدف قرار گرفته‌اند.