هیات ایران و کابل

کابل و تهران روی موافقت‌نامۀ اعزام کارگران افغانستان به ایران کار می‌کنند

neshananews

16 July 2020

به دنبال سفر اخیر محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور و هیأت همراهش به تهران، اکنون سید عباس عراقچی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ ایران در رأس یک هیأت بلندرتبۀ این کشور به کابل آمده است. قرار است دو طرف روی موافقت‌نامۀ اعزام کارگران افغانستان به ایران کار کنند.

در خبرنامۀ وزارت امور خارجۀ کشور آمده است که آقای عراقچی و هیأت همراهش پس از چاشت دیروز (چهارشنبه، ۲۵ سرطان) وارد کابل شده‌اند. خبرنامه می‌افزاید که هیأت ایرانی به منظور پیگیری تصامیم و فیصله‌هایی که در جریان سفر هیأت کابل به تهران صورت گرفته بود، به کابل آمده است. اعضای این هیأت قرار است در نشست‌های مشترک کمیته‌های اقتصادی، ترانزیت و دفاعی – امنیتی نیز شرکت کنند.

در خبرنامۀ وزارت خارجۀ کشور آمده است: «قرار است دو طرف در مورد زمان‌بندی نهایی‌سازی موافقت‌نامۀ تنظیم استخدام و اعزام کارگران افغانستان به ایران و تجدید قرارداد کمیساران سرحدی در مطابقت به نیازها و همکاری سرحدی هر دو جانب در شرایط امروزی، تفاهم کنند.» مسوده‌های این موافقت‌نامه در سفر هیأت کابل به تهران به جانب ایران سپرده شده بود.

بر اساس این خبرنامه، قرار است مقام‌های دو کشور دربارۀ اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه به هدف جلوگیری از تكرار حوادث ناگوار و تردد غیرقانونی در سرحد میان دو کشور و همچنان قانون‌مندسازی حضور شهروندان افغانستان مقیم در ایران بحث و گفت‌وگو کنند.

این سفر معین وزارت خارجۀ ایران به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان پس از دو رویداد خونین مرتبط به شهروندان افغانستان در خاک ایران، در اول ماه سرطان در رأس یک هیأت بلندپایۀ سیاسی، اقتصادی، امنیتی در سفر دو روزه به ایران رفته بود. او در این سفر در دیدارهای جداگانه با مقام‌های ایرانی برای قانونی‌سازی مهاجرین کشور در ایران، جلوگیری از قاچاق انسان و کالا در سرحد میان دو کشور و سایر موارد به توافقاتی نیز دست یافته بودند.