نشست کابینه

کابینه‌ سومین پیش‌نویس بودجۀ سال مالی 1400 را تصویب کرد

neshananews

03 February 2021

مسوولان رسانه‌یی ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که سومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال مالی 1400 خورشیدی در نشست کابینه تصویب شده است.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه، پانزدهم دلو) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این پیش‌نویس در نشست امروز کابینه تصویب شده است. آقای مینه‌پال می‌افزاید که برخی از تعدیلات در سومین پیش‌نویس بودجۀ سال مالی 1400 اعمال شده است.

این سند در روزهای نزدیک به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد. گفتنی است که دو پیش‌نویس بودجۀ سال مالی 1400 پیش از این از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شده است. این مجلس با رد دومین سند بودجه، خواستار متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی شده و آن را خط سرخ خود اعلام کرده است.