مکتب ها

کابینه طرح بازگشایی مکتب‌ها را تأیید کرد

neshananews

11 August 2020

کابینۀ دولت طرح وزارت معارف برای آغاز درس‌های حضوری در مکتب‌های دولتی و خصوصی را تأیید کرده است.

این طرح دیروز (دوشنبه، ۲۰ اسد) در نشست کابینه مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس این طرح، آغاز درس‌های حضوری صنف‌های یازدهم و دوازدهم مکتب‌های دولتی، صنف‌های هفتم تا دوازدهم لیسه‌های شبانه، صنوف اول تا دوازدهم مکتب‌های خصوصی با در نظرداشت توصیه‌های صحی وزارت صحت عامه، از اول سنبله سال ۱۳۹۹ آغاز می‌شود. جزییات طرح وزارت معارف تاکنون همه‌گانی نشده است که نصاب درسی برای امسال چگونه به پیش می‌شود.

این در حالی است که از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۹ تاکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا مکتب‌های دولتی و خصوصی کشور، بسته بودند. قرار بود مکتب‌ها نیز در پانزدهم اسد همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی درس‌های حضوری در مکتب‌های خصوصی و دولتی آغاز شود، اما کابینۀ دولت طرح وزارت معارف را در نشست قبلی تأیید نکرد.