پولیو

کارزار سرتاسری واکسن پولیو در کشور آغاز شد

neshananews

29 March 2021

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که کارزار سرتاسری واکسن پولیو در سطح کشور آغاز شده است.

این وزارت امروز (دوشنبه، نهم حمل) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که در چوکات این کارزار سرتاسری حدود 9 میلیون و 600 هزار کودک واکسن پولیو دریافت خواهند کرد.

در خبرنامۀ این وزارت آمده است که کارزار واکسن پولیو به همکاری ادارۀ حمایت از اطفال سازمان ملل متحد (یونیسیف) در سطح کشور به راه افتاده است. بر اساس خبرنامۀ این وزارت، افزون بر تطبیق واکسن پولیو ویتامین «A» نیز برای کودکان توزیع خواهد شد.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه 310 نوع جدید و 56 نوع اول ویروس پولیو در جریان سال گذشته در کشور ثبت شده و این موضوع نگرانی‌های جدی را به میان آورده است.

بر اساس ادعای این وزارت تاکنون طالبان مهم‌ترین مانع فراروی تطبیق واکسن پولیو در کشور بوده‌اند و در هر کارزار تطبیق این واکسن حدود سه میلیون کودک از دریافت واکسن پولیو محروم مانده‌اند.

وزارت صحت عامه از طالبان می‌خواهد که در کارزار جدید تطبیق واکسن پولیو از مانع‌تراشی فراروی این روند خودداری کنند.

گفتنی است که پیش از این طالبان خطاب به موسسه‌های غیردولتی اعلام کرده است که در صورتی که خدمات صحی را به گونۀ درست عرضه کنند با آنان همکاری خواهند کرد. اما این گروه در پیوند به کارزار تطبیق واکسن پولیو تاکنون اظهار نظری نکرده‌اند.