پولیو

کارزار واکسن پولیو در هرات آغاز شد

neshananews

17 January 2021

ادارۀ محلی هرات اعلام کرده است که کارزار واکسن خانه‌به‌خانۀ تطبیق ویروس پولیو در این ولایت آغاز شده است.

دفتر رسانه‌یی والی هرات امروز (یک‌شنبه، 28 جدی) در خبرنامه‌یی آورده است که این کارزار در مرکز و ولسوالی‌های هرات راه‌اندازی شده و برای پنج روز ادامه خواهد داشت. در این خبرنامه همچنان آمده است که حدود یک‌صد هزار کودک کمتر از پنج سال در جریان این کارزار در هرات واکسن پولیو دریافت خواهند کرد.

تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در کشور همواره با چالش‌های امنیتی همراه است. طالبان در بیشتر مناطق زیر تسلط شان به کارمندان وزارت صحت عامه اجازه نمی‌دهند تا این واکسن را تطبیق کنند. در مواردی کارمندان وزارت صحت عامه نیز حاضر نمی‌شوند برای تطبیق این واکسن به مناطق زیر حاکمیت طالبان بروند.